Kontakt

Kanoistický oddiel telovýchovnej jednoty Slávia Technická univerzita vo Zvolene

 

Lodenica: Hať Podharajch, 960 01 Zvolen

Hlavný tréner: Peter Slašťan

Telefónne číslo: +421 918 298 599

e-mail: slaviatuzv@gmail.com

 

IČO: 00592757   

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Slávia Technickej univerzity Zvolen

Sídlo: Masarykova 24, 960 01 Zvolen

Predseda klubu: Ing. Peter Slašťan